138. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΗΣ Ε.Σ.Σ.Ε. 2012

Εκτύπωση
Γονική Κατηγορία: Ενημέρωση Κατηγορία: Νέα
Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Με βάση τους όρους της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας  2016-2019 και σύμφωνα με τον όρο Α.1 «τα μέρη συμφωνούν όπως επανεξετάσουν κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2017 και εκ νέου στο αντίστοιχο του 2018 τη σταδιακή αποκατάσταση της προβλεπόμενης από τους όρους Α.1-Α.3 της από 24.8.2012 Ε.Σ.Σ.Ε., όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της με τον όρο Β της από 30.5.2013 Ε.Σ.Σ.Ε., αρνητικής διαφοράς, λαμβανομένων υπόψη των επιδόσεων της ΕΤΕ, των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει έναντι των αρμοδίων Εποπτικών Αρχών στο πλαίσιο του προγράμματος αναδιάρθρωσής της, καθώς και της γενικότερης οικονομικής κατάστασης για τους εργαζομένους και την ίδια.»,

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. κάλεσε τη Διοίκηση της Ε.Τ.Ε., την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου, να επανεξετάσουν από κοινού το συγκεκριμένο θέμα, λαμβάνοντας υπόψη:

Συνάδελφοι,

Αποτελεί εδραιωμένη θέση μας ότι η αρνητική διαφορά, που θεσπίστηκε με τις προηγούμενες Ε.Σ.Σ.Ε. προκειμένου να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες της τότε συγκυρίας, είναι εύλογο, εφικτό και επιβεβλημένο, αλλά και αναπόσπαστο στοιχείο της συμφωνίας μας με την Επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε. 2016-2019, σταδιακά να εκλείψει, με ανάλογη αποκατάσταση των αποδοχών των εργαζομένων.

 

 

    Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

      Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Σχόλια (0)

απομένουν 500 χαρακτήρες

Cancel or