138. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΗΣ Ε.Σ.Σ.Ε. 2012

Εκτύπωση
Γονική Κατηγορία: Ενημέρωση Κατηγορία: Νέα
Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Με βάση τους όρους της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας  2016-2019 και σύμφωνα με τον όρο Α.1 «τα μέρη συμφωνούν όπως επανεξετάσουν κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2017 και εκ νέου στο αντίστοιχο του 2018 τη σταδιακή αποκατάσταση της προβλεπόμενης από τους όρους Α.1-Α.3 της από 24.8.2012 Ε.Σ.Σ.Ε., όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της με τον όρο Β της από 30.5.2013 Ε.Σ.Σ.Ε., αρνητικής διαφοράς, λαμβανομένων υπόψη των επιδόσεων της ΕΤΕ, των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει έναντι των αρμοδίων Εποπτικών Αρχών στο πλαίσιο του προγράμματος αναδιάρθρωσής της, καθώς και της γενικότερης οικονομικής κατάστασης για τους εργαζομένους και την ίδια.»,

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. κάλεσε τη Διοίκηση της Ε.Τ.Ε., την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου, να επανεξετάσουν από κοινού το συγκεκριμένο θέμα, λαμβάνοντας υπόψη:

  • τις πρόσφατες θετικές εξελίξεις στα οικονομικά αποτελέσματα της Ε.Τ.Ε., όπως αυτά καταγράφονται επίσημα στον απολογισμό εξαμήνου και στις δηλώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Φραγκιαδάκη σχετικά με την εκπλήρωση των ειλημμένων στόχων και υποχρεώσεων της Ε.Τ.Ε., τον δραστικό περιορισμό της εξάρτησης από τον υψηλότερου κόστους ELA, την υπερκάλυψη του στόχου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κ.α., 
  • τη σημαντική μείωση των δαπανών προσωπικού, τουλάχιστον κατά 12,6% σε ετήσια βάση (έναντι μείωσης των γενικών και  διοικητικών εξόδων κατά 2,3%), ως αποτέλεσμα της εθελούσιας εξόδου μεγάλου αριθμού συναδέλφων μας, η οποία ωστόσο δημιούργησε σημαντικά κενά και ελλείψεις, ιδιαίτερα στο δίκτυο των καταστημάτων,
  • την ουσιαστική συμβολή των εργαζομένων στην επίτευξη των θετικών αποτελεσμάτων αλλά και στην αντιμετώπιση ιδιαίτερα δυσχερών συνθηκών στην εργασία τους,
  • τα συνεχώς αυξανόμενα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, προκειμένου να διασφαλίσουν μια στοιχειωδώς αξιοπρεπή διαβίωση των ίδιων και των οικογενειών τους στις σημερινές και ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες δραματικής συρρίκνωσης του διαθέσιμου εισοδήματός τους.

Συνάδελφοι,

Αποτελεί εδραιωμένη θέση μας ότι η αρνητική διαφορά, που θεσπίστηκε με τις προηγούμενες Ε.Σ.Σ.Ε. προκειμένου να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες της τότε συγκυρίας, είναι εύλογο, εφικτό και επιβεβλημένο, αλλά και αναπόσπαστο στοιχείο της συμφωνίας μας με την Επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε. 2016-2019, σταδιακά να εκλείψει, με ανάλογη αποκατάσταση των αποδοχών των εργαζομένων.

 

 

    Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

      Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Σχόλια (0)

απομένουν 500 χαρακτήρες

Cancel or

Copyright 2011. Auto Insurance Quotes. Powered by Bluefairy