ΣΥNANTHΣH ΣYETE ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Εκτύπωση
Γονική Κατηγορία: Ενημέρωση Κατηγορία: Νέα
Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 82                                                   ΑΘΗΝΑ, 18.1.2017

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Η ολοκλήρωση της εθελουσίας εξόδου, με τη συμμετοχή περισσοτέρων των 1.100 εργαζομένων στο πρόγραμμα, δημιουργεί νέα δεδομένα για τους εργαζόμενους και τη γενικότερη λειτουργία της τράπεζας. Για τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε πρώτη προτεραιότητα είναι η άμεση αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της εθελουσίας σε Δίκτυο και Διοίκηση αλλά και ο συνολικότερος σχεδιασμός και προγραμματισμός που θα δίνει προοπτική σε βάθος χρόνου για την Τράπεζα και θα διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της (ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ).

Αυτό τονίσαμε και στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Συλλόγου, την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου, του Προεδρείου του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. με τον Γενικό Διευθυντή Προσωπικού κ. Φουρτούνη και τον Διευθυντή Προσωπικού κ. Χριστόπουλο, όπου συζητήθηκαν τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την εθελούσια, με αποδυνάμωση της ΕΤΕ από έμπειρο δυναμικό και στελέχη. Καταστήσαμε σαφές πως σε καμία περίπτωση δε θα αποδεχτούμε τα ζητήματα, που προέκυψαν από την εθελούσια και τους απαράδεκτους όρους της τρίτης ανακεφαλαιοποίησης, να χρησιμοποιηθούν ως πρόσχημα για αλλοίωση των εργασιακών σχέσεων, παραβίαση του Κανονισμού Εργασίας  και της εργασιακής κουλτούρας στην Εθνική.

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. έχοντας ως πρώτη προτεραιότητα τη στήριξη των Ταμείων, πήρε εδώ και μήνες πρωτοβουλίες με στόχο τη διασφάλιση της προοπτικής τους.

Με διαρκή και πολύπλευρη παρέμβαση επετεύχθη η εξασφάλιση της βιωσιμότητας του Ταμείου Αυτασφάλειας, ώστε όχι μόνο οι συναδέλφοι που μετείχαν στην εθελούσια αλλά και οι επόμενες γενεές εργαζομένων να εξασφαλίσουν το δικαίωμά τους στην εφάπαξ καταβολή.

  • Επεκτάθηκε η εργοδοτική εισφορά 2% στο σύνολο των ενταγμένων συναδέλφων στο ΤΑΠΕΤΕ (Επιχειρησιακή Σύμβαση 2016-2019)
  • Διευθετήθηκαν οι υποχρεώσεις του Ταμείου.
  • Διεκδικούμε δικαστικά το σύνολο της εργοδοτικής εισφοράς (4.5%).

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ

Υπάρχουν εκκρεμότητες σε σχέση με τα δάνεια, οι οποίες θα επιλυθούν άμεσα σε κοινή συνάντηση των αρμόδιων υπηρεσιών με τον ΣΥΕΤΕ, η δε υλοποίηση των κινήτρων για τους ενήμερους δανειολήπτες (επιστροφή τόκων - go4more ) θα γίνει με τη συμπλήρωση έτους από την ισχύ της Επιχειρησιακής Σύμβασης 2016-2019, δηλαδή την 31.3.2017.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Υπήρξε δέσμευση για την πλήρωση των κενών θέσεων των Περιφερειακών Διευθυντών, των Διευθυντών και των Υποδιευθυντών καταστημάτων σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες (προκήρυξη, αξιολόγηση, τοποθέτηση) μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, ώστε όσο το δυνατόν συντομότερα το δίκτυο της Εθνικής να μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, καθώς και για την άμεση κάλυψη και των νέων κενών θέσεων που θα προκύψουν.

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Η πρόκληση αναστάτωσης κατά τη διάρκεια της εθελουσίας εξόδου περί του νέου οργανογράμματος είχε ως αποτέλεσμα την άμεση αντίδραση του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. Στη συνάντηση που ακολούθησε με τον Διευθύνοντα και τον Αναπληρωτή κ. Μυλωνά, επαναλήφθηκε η διαβεβαίωση πως  πριν από οποιαδήποτε απόφαση για το νέο οργανόγραμμα θα υπάρξει διαβούλευση με τον ΣΥΕΤΕ, όπως προβλέπει ο Κανονισμός. Ήδη έχει ζητηθεί συνάντηση με τον κ. Μυλωνά.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Η αξιοποίηση και η τοποθέτηση στις κενές θέσεις των Διευθύνσεων της Τράπεζας έμπειρων στελεχών που προέρχονται από τον κορμό της Τράπεζας, όπως προβλέπει ο Κανονισμός Εργασίας, αποτελεί αναγκαίο βήμα για την ανασύνταξη της Ε.Τ.Ε. Η ανάθεση καθηκόντων σε ειδικούς  συνεργάτες, όπως έγινε στη Διεύθυνση Λειτουργιών και Διαχείρισης Έργων, απαξιώνει στελέχη και εργαζόμενους. Η επίτευξη των επιδιωκόμενων  στόχων της Ε.Τ.Ε. για την αποκατάσταση του αναπτυξιακού και του ηγετικού της στον κλάδο κατά το κρίσιμο προσεχές διάστημα προϋποθέτουν  συνθήκες εργασιακής ομαλότητας, προοπτικής και  συνεχούς επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό της.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Η καθυστέρηση των προαγωγών, τόσο στις κατ’ αρχαιότητα όσο και στις κατ’ εκλογή, δημιουργεί προβλήματα στην ισότιμη προπτική  ανάπτυξης και εξέλιξης για όλους τους εργαζόμενους, τα οποία εντείνονται με τις προκυρήξεις των θέσεων ευθύνης. Η Γενική Δ/νση Προσωπικού δεσμεύτηκε ότι άμεσα θα ξεκινήσει η διαδικασία προκειμένου να γίνουν άμεσα οι προαγωγές στους βαθμούς μέχρι Λογιστή Α’, να ακολουθήσουν μέχρι τον Μάρτιο οι βαθμοί του Υποτμηματάρχη και του Τμηματάρχη Β’, και κατόπιν οι προαγωγές κατ’ απόλυτο εκλογή, οι οποίες έχουν καθυστερήσει από το 2014. Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. θα συνεχίσει τις προσπάθειες του ώστε να αντιμετωπισθούν, το συντομότερο δυνατόν, όλες οι εκκρεμότητες για να μην υπάρχουν εμπόδια στην υπηρεσιακή εξέλιξη των συναδέλφων, που καλούνται μέσα από πολύ αντίξοες συνθήκες να βρουν και πάλι το σημείο ισορροπίας στη νέα εποχή της τράπεζας.

ΕΝΤΑΞΕΙΣ

Το ζήτημα των εντάξεων για τους συναδέλφους που προέρχονται από θυγατρικές της ΕΤΕ ή μετείχαν σε δημόσιο διαγωνισμό αλλά παραμένουν στο καθεστώς του ειδικού συνεργάτη παραπέμφθηκε στον Διευθύνοντα, ο οποίος σε συνάντηση με τον ΣΥΕΤΕ είχε δεσμευτεί να το προχωρήσει μετά την εθελούσια.

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ

Η ολοκλήρωση των μετατάξεων, όσων ανήκουν στο βοηθητικό προσωπικό του τεχνικού κλάδου και της κλάδους ασφαλείας, προσωπικού καθαριότητας, εισπρακτόρων και κλητήρων και ασκούν ανώτερα καθήκοντα, είναι δέσμευση της Διοίκησης. Μετά την εθελούσια, έμειναν λίγοι συνάδελφοι σε αυτήν την κατηγορία και με την ένταξή τους στο κύριο προσωπικό θα κλείσει οριστικά ο κύκλος των μετατάξεων στην Τράπεζα. Αφού γίνει η επεξεργασία των νέων δεδομένων, θα υπάρξει συνάντηση με τον ΣΥΕΤΕ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. θα συνεχίσει με αποφασιστικό και συστηματικό τρόπο να παρεμβαίνει, να παίρνει πρωτοβουλίες, να προτείνει λύσεις που θα καλυτερεύουν τις συνθήκες εργασίας όλων των συναδέλφων του Δικτύου και θα κατοχυρώνουν τα εργασιακά μας δικαιώματα στην Εθνική Τράπεζα.

  

 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Σχόλια (0)

απομένουν 500 χαρακτήρες

Cancel or

Copyright 2011. Auto Insurance Quotes. Powered by Bluefairy