Εκλεγμένοι

Εκτύπωση
Κατηγορία: Ποιοι είμαστε
Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012
                   ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ  
Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.   
Θύμιος Παπαγιάννης  Γενικός  Γραμματέας  ΣΥΕΤΕ τηλ.    6945 580 971    (19905)
Κώστας Παπακωνσταντίνου Αντιπρόεδρος Β'  ΣΥΕΤΕ τηλ.    6945 833 832    (19904)
Περικλής Κυριαζής Δ.Σ.  ΣΥΕΤΕ τηλ.    6937 098 753    (12344)
Αντιγόνη  Λίτου                 Δ.Σ. ΣΥΕΤΕ τηλ.    6974 042 174    (17679)
Βασίλης  Μανταζής Δ.Σ.  ΣΥΕΤΕ  -  Γ.Β.Ε. τηλ.    6944 273 822    (35146)
Κώστας  Τρυφωνόπουλος  Δ.Σ.  ΣΥΕΤΕ τηλ.    6944 052 545    (19929) 
Χρήστος Τούντας Δ.Σ.  ΣΥΕΤΕ τηλ.    6937 485 088    (47622)
Δημήτρης  Μούτσιος Δ.Σ.  ΣΥΕΤΕ τηλ.    6936 149 009    (67336)
Ο.Τ.Ο.Ε.   
Αχιλλέας   Μυλωνόπουλος Γενικός  Γραμματέας  ΟΤΟΕ τηλ.    210 3388 272
Παναγιώτης Γκανάλας Γενικός  Σύμβουλος   ΟΤΟΕ τηλ.    6947 272 082    (60322)
Δημήτρης  Μούτσιος Γενικός  Σύμβουλος   ΟΤΟΕ τηλ.    6936 149 009    (67336)
Τ.Υ.Π.Ε.Τ   
Φώτης Βασιλάκος Δ.Σ.  ΤΥΠΕΤ τηλ.   6937 036 614
Σταματία Καραχρήστου Δ.Σ.  ΤΥΠΕΤ τηλ    6946 195 398
Αργύρης  Μπερδέκας Δ.Σ.  ΤΥΠΕΤ τηλ.   6974 334 138     (11330)
Παναγιώτης Στασινόπουλος Δ.Σ.  ΤΥΠΕΤ τηλ.   6951 785 801

 

Copyright 2011. Auto Insurance Quotes. Powered by Bluefairy